Ubytovací řád D8 APARTMENTS

 1. Nově ubytovaní se musí přihlásit na recepci a předložit písemnou objednávku (popřípadě vyplnit formulář objednávky v den nástupu na recepci) na ubytovací služby, tato objednávka musí obsahovat název firmy, IČ, adresu, telefon, termín ubytování a podpis objednatele. O ubytování je vedena ubytovací kniha, ve které jsou zapsány údaje o ubytovaných. Při ukončení ubytování je ubytovaný povinen podepsat v knize záznam o trvání ubytování. Cena za ubytování je účtována za den nástupu a noc, a následně vždy za další den do ukončení ubytování.
   
 2. Za ubytovací den je považován den nástupu a noc.
   
 3. Při každém odchodu z ubytovny se klíče od pokoje odevzdají na recepci.
   
 4. Návštěvy jsou povoleny pouze v doprovodu ubytovaného. Ubytovatel je v odůvodněných případech oprávněn vstup návštěv odepřít.
   
 5. Pracovní oděv a boty se odkládají do šaten v přízemí.
   
 6. Zákaz rušení nočního klidu po 22 hodině. Noční klid od 22.00- 06.00 hodin.
   
 7. Na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické vařiče. Jiné elektrické spotřebiče je možno použít pouze se souhlasem ubytovatele a budou zapsány do ubytovací knihy.
   
 8. V prostorách celé ubytovny včetně všech pokojů platí zákaz kouření a rozdělávání ohně.
   
 9. Ubytovaný je odpovědný za škody způsobené na ubytovně a jejím zařízení jím nebo osobami, kterým umožní vstup do prostor ubytovny. Pokud dojde ke škodě způsobené ubytovaným je tento povinen tyto škody ihned ohlásit na recepci. Ubytovaný je povinen nahlásit ihned škody a závady, které zjistil při nástupu ubytování. Ubytovaný je povinen způsobenou škodu nahradit nejpozději při ukončení ubytování a to v rozsahu nákladů nutných k uvedení do původního stavu.
   
 10. Pokoj a sociální zařízení je nutno udržovat v čistotě, případné závady nebo připomínky se hlásí na recepci.
   
 11. Při odjezdu z ubytovny je nutné se odhlásit na recepci, zavřít okna na pokoji a elektrické spotřebiče odpojit ze sítě a to vše nejpozději do 8:00 hodin, v opačném případě se pokoj považuje za obsazený a bude účtován další ubytovací den.
   
 12. Po odhlášení Vám nebude místo na ubytovně rezervováno.
   
 13. V případě porušení podmínek stanovených tímto ubytovacím řádem je ubytovatel oprávněn okamžitě ukončit ubytování a ubytovaný je povinen opustit neprodleně ubytovací zařízení.
   
 14. Tento ubytovací řád je platný od 1. září 2010 a platí pro všechny prostory ubytovacího zařízení.

V Ústí nad Labem dne 27. 5. 2016

Martin Sobotka
jednatel společnosti

Zpět na úvodní stránku k popisu ubytování, ceníku a rezervačnímu formuláři

Kontakty a kde nás najedete

Adresa ubytování
D8 APARTMENTS
Havířská 346/100,
40010 Ústí nad Labem - Všebořice​ 

telefon: +420 725 504 550
e-mail: ubytovani@d8apartmany.cz
www.d8apartmany.cz

GPS: 50°41'12.7"N 13°57'27.5"E

Kde nás najdete
Hotel leží v těsné blízkosti sjezdu 74 dálnice D8 ve směru do Německa na okraji Ústí nad Labem. Jakmile sjedete z dálnice přes kruhový objezd směrem do Ústí nad Labem, zahnete po cca 250 metrech z ulice Havířská doleva přímo k hotelu. Hotel poznáte podle obloukové modré střechy.

Provozovatel
CULMEX s.r.o.
Plynárenská 225/11,
40010 Ústí nad Labem - Všebořice

IČ 04749693 
DIČ CZ04749693

telefon:
e-mail: 

Budova D8 APARTMENTS

Mapa s polohou ubytování